Smartculture
http://www.smartculture-webgis.eu/kisha-bizantine-ringjallja-a-atit/?lang=sq
Export date: Sun Nov 17 20:33:59 2019 / +0000 GMT

Kisha Bizantine Ringjallja a Atit


Kisha e shkatëruar Ringjallja e Atit, ndodhet afër fshatit Metamorfosis Kostur, nëe distancë afër 10 kilometra nga qyteti. I përket stilit trerreshtor një hapësire me kupolë, që ndodhet në majë të një kodre të vogël. Më vonë rreth kishës u zbuluan gjurmë prej themeleve burgu dhe të tjera punime, që çojnë drejt përfundimit se ekzistonte si monastir pa patur informacion p të sigurt për këtë gjë deri më sot. Përpjekje për monumentit u bënë nga profesori Nikolao Mucopulo.
Materialet dhe mënyra e ndërtimit të monumentit, mungesa e përberjes qeramike dhe ndërtimi i murit, vendosin kohën, në gjysmën e dytë të shekullit të 8 ose në gjysmën e parë të shekullit të 9. Ky monument është nga më të vjetrat bizantine në Kostur dhe paraqet rëndësi të madhe për elementet që shfaq. Bashkë me Perëndinë Kubelidhiki, janë të vetmit në formë kryqi kisha të zonës që ndjekin taktikën e trerrethores. Në ketë tip, kryqi krijohet nga rrathe, që hapen në tre muret e kishës. Kisha ështe shpallur si monument historik në 1961.
Post date: 2014-12-11 11:29:48
Post date GMT: 2014-12-11 09:29:48

Post modified date: 2014-12-11 11:29:48
Post modified date GMT: 2014-12-11 09:29:48

Export date: Sun Nov 17 20:33:59 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Smartculture [ https://www.smartculture-webgis.eu/demo ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com