Smartculture
http://www.smartculture-webgis.eu/shen-triadha/?lang=sq
Export date: Fri Nov 15 11:13:23 2019 / +0000 GMT

Shën Triadha


I përbërë prej nje hapësire, çati prej druri bazilikë me shtesa të mëvonshme në pjesën jugore dhe veriore në formë të hapur. Kur u bënë këto shtesa u riparua dhe pjesa perëndimore e saj. Pjesa e brendshme e saj ishte e mbishkruar. Por u mbuluan ikonat në mur me gëlqere, mbase pas çlirimit të Turqëve. U bënë mundime për shfaqjen sërisht të ikonave në mur nga mirëmbajtësit, me rezultat të shfaqen disa figura të shenjtëve si dhe mbishkrimet e tyre. Viti i krijimit të pikturave është 1401.
Mbishkrimi në mur është bashkëkohor me ndërtimin e kishës. Riparimi i anës perëndimore dhe ndërtimi modern i verandës sjellin karakteristika të shekullit të 19. Gjatë kesaj periudhe u bë dhe rinovimi i pjesshëm i çatisë. Pikturat janë të cilesisë së lartë dhe ofrojnë të dhëna të rëndësishme për artin e Kosturit në fillimet e shekullit të 15. I dedikohet kujtimit të tre shonjtëve Guriu, Samona dhe Avivu. Në tempull ekziston piktura e Portetisas, mbajtur vitin 1701.
Post date: 2014-12-11 11:15:30
Post date GMT: 2014-12-11 09:15:30

Post modified date: 2014-12-11 11:15:30
Post modified date GMT: 2014-12-11 09:15:30

Export date: Fri Nov 15 11:13:23 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Smartculture [ https://www.smartculture-webgis.eu/demo ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com